Polityka Prywatności Centrum Medycznego "Nowy Lekarz"

1. Wstęp

Centrum Medyczne „Nowy Lekarz” z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Centrum”, „my”) jest zobowiązane do ochrony prywatności i danych osobowych swoich pacjentów i użytkowników serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako „Polityka”) wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, zabezpieczamy oraz jakie są prawa użytkowników w tym zakresie.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne „Nowy Lekarz”, ul. Armii Krajowej 64, 40-671 Katowice, NIP: 9522173804, e-mail: nowylekarz@nowylekarz.pl, tel.: +48 665 563 390.

3. Zakres zbieranych danych

Zbieramy dane osobowe podane dobrowolnie przez pacjentów i użytkowników w trakcie umawiania wizyt, korzystania z naszego serwisu internetowego, w tym m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia niezbędne do umówienia wizyty oraz przeprowadzenia diagnozy i leczenia.

4. Cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Umówienia i realizacji wizyt lekarskich.
  • Dostarczania informacji o usługach Centrum.
  • Wysyłania informacji marketingowych, jeśli wyraziliście na to zgodę.
  • Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda pacjenta, umowa o świadczenie usług medycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Centrum w zakresie świadczonych usług medycznych, w tym laboratoriom, innym placówkom medycznym oraz dostawcom systemów IT, zawsze z zachowaniem maksymalnej ochrony i bezpieczeństwa danych.

6. Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Centrum Medyczne „Nowy Lekarz” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach informujemy poprzez aktualizację tekstu dostępnego na stronie internetowej Centrum.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: nowylekarz@nowylekarz.pl lub pod numerem telefonu +48 665 563 390.